Khái niệm hình thức mang tính nội dung thường được sử dụng để nhấn mạnh điều

08/12/2020 18

Câu Hỏi:
Khái niệm hình thức mang tính nội dung thường được sử dụng để nhấn mạnh điều gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Khái niệm hình thức mang tính nội dung thường được sử dụng để nhấn mạnh điều sự thống nhất giữa hình thức và nội dung.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X