Dòng nào dưới đây giải thích không đúng lí do vì sao trong nghiên cứu văn học,

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Dòng nào dưới đây giải thích không đúng lí do vì sao trong nghiên cứu văn học, người ta lại cần phải phân chia nội dung và hình thức của văn bản văn học?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Chọn đáp án: A
Dòng: “Vì không phân chia thì không thể hiểu được văn bản văn học.” giải thích không đúng lí do vì sao trong nghiên cứu văn học, người ta lại cần phải phân chia nội dung và hình thức của văn bản văn học

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X