Được coi là thuộc về nội dung của văn bản văn học các khái niệm nào sau đây?

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Được coi là thuộc về nội dung của văn bản văn học các khái niệm nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Chọn đáp án: A
Đề tài, chủ đề, tư tưởng, cảm hứng nghệ thuật được coi là thuộc về nội dung của văn bản văn học.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X