Chủ đề của văn bản văn học là gì?

08/12/2020 103

Câu Hỏi:
Chủ đề của văn bản văn học là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Chủ đề của văn bản văn học là vấn đề cơ bản được nêu ra trong văn bản văn học.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X