Kết cấu của văn bản văn học là gì?

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Kết cấu của văn bản văn học là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Chọn đáp án: A
Kết cấu của văn bản văn học là sự sắp xếp, tổ chức các thành tố của văn bản thành một đơn vị thống nhất, hoàn chỉnh, có ý nghĩa.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X