Đặt vật cách thấu kính hội tụ tiêu cự 5cm thu được ảnh lớn gấp 5 lần vật và

14/01/2021 1,019

Câu Hỏi:
Đặt vật cách thấu kính hội tụ tiêu cự 5cm thu được ảnh lớn gấp 5 lần vật và ngược chiều với vật. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Ảnh lớn gấp 5 lần vật và ngược chiều với vật nên k = -5.
Theo công thức thấu kính và công thức số phóng đại:
$\frac{1}{{f}}=\frac{1}{{~d}}+\frac{1}{{~d}^{\prime}}$ và $ {k}=-\frac{{d}^{\prime}}{{d}}=\frac{\overline{{A}^{\prime} {B}^{\prime}}}{\overline{{AB}}}=-5$
$\Rightarrow \frac{{d}}{{f}}=1-\frac{1}{{k}} \Rightarrow {d}={f} \cdot\left(1-\frac{1}{{k}}\right)=6 {~cm}$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X