Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2 là

03/12/2020 282

Câu Hỏi:
Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2 là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2 là 4 bao gồm CH2Cl-CH2-CH2Cl, CH3-CH2-CHCl2, CH2Cl-CHCl-CH3, CH3-Cl2-CH3

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X