Chất nào sau đây trong phân tử có liên kết đôi ?

03/12/2020 1,655

Câu Hỏi:
Chất nào sau đây trong phân tử có liên kết đôi ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
C2H4 trong phân tử có liên kết đôi

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X