Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là

03/12/2020 408

Câu Hỏi:
Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là 3: CH2=CH-CH2-CH3; CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)-CH3

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X