Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 06/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các chất có cấu tạo khác nhau nhưng có cùng CTPT gọi là đồng phân của nhau.
→ C2H5OH , CH3OCH3 là đồng phân của nhau và chúng có cùng công thức phân tử là C2H6O.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X