Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?

03/12/2020 2,745

Câu Hỏi:
Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Các chất có cấu tạo khác nhau nhưng có cùng CTPT gọi là đồng phân của nhau.
→ C2H5OH , CH3OCH3 là đồng phân của nhau

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X