Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H9Cl là

03/12/2020 296

Câu Hỏi:
Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H9Cl là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H9Cl là 4. (CH3-CH2-CH2-CH2Cl; CH3-CH2-CH(Cl)-CH3; (CH3)2CH-CH2Cl; (CH3)3C-Cl)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X