Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C5H10 là

03/12/2020 138

Câu Hỏi:
Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C5H10 là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C5H10 là 5.(CH2=CH-CH2-CH2-CH3, CH3-CH=CH-CH2-CH3 (có đồng phân cis - trans), CH2=CH-CH(CH3)2, CH2=C(CH3)-CH2-CH3, (CH3)2C=CH-CH3)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X