Phường H chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách là

10/11/2020 417

Câu Hỏi:
Phường H chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách là thể hiện dân chủ ở lĩnh vực nào sau đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X