Phản ứng hóa học của các chất hữu cơ thường

03/12/2020 689

Câu Hỏi:
Phản ứng hóa học của các chất hữu cơ thường
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Phản ứng hóa học của các chất hữu cơ thường xảy ra chậm và tạo ra hỗn hợp sản phẩm.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X