Mục đích của phân tích định lượng chất hữu cơ

03/12/2020 2,074

Câu Hỏi:
Mục đích của phân tích định lượng chất hữu cơ
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Mục đích của phân tích định lượng chất hữu cơ là xác định phần trăm khối lượng các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X