Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ là

03/12/2020 1,532

Câu Hỏi:
Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ là thường kém bền với nhiệt và dễ cháy.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X