Mục đích phân tích định tính chất hữu cơ là

03/12/2020 1,644

Câu Hỏi:
Mục đích phân tích định tính chất hữu cơ là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Mục đích phân tích định tính chất hữu cơ là xác định các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X