Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết

03/12/2020 326

Câu Hỏi:
Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X