Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố

03/12/2020 8,633

Câu Hỏi:
Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố cacbon.
Cong thuc cau tao phan tu hop chat huu co don gian nhat metan

Công thức cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ đơn giản nhất - Metan

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ gồm liên kết đơn?

A. C3H8 ; C2H2 .

B. C3H8 ; C4H10

C. C4H10 ; C2H2

D. C4H10 ; C6H6(benzen)

Từ thời thượng cổ con người đã biết sơ chế các hợp chất hữu cơ. Cách làm nào sau đây là phương pháp kết tinh?

A. Làm đường cát, đường phèn từ mía.

B. Giã cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải.

C. Nấu rượu để uống.

D. Ngâm rượu thuốc.

Chất nào sau không phải là hợp chất hữu cơ?

A. Thạch cao.

B. Ancol etylic.

C. Benzen.

D. Metan.

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X