Những hiểu biết về giới hạn sinh thái của sinh vật có ý nghĩa?

13/04/2022 63

Câu Hỏi:
Những hiểu biết về giới hạn sinh thái của sinh vật có ý nghĩa:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
​Những hiểu biết về giới hạn sinh thái của sinh vật có ý nghĩa trong việc giải thích sự phân bố của các sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di - nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X