Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái

06/11/2020 819

Câu Hỏi:
Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái vô sinh.
Giải thích
Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật. Tùy theo tính chất của các nhân tố sinh thái, người ta chia thành 2 nhóm: nhóm nhân tố sinh thái vô sinh (không sống) và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh (sống)
Vì vậy ánh sáng được tính là nhân tố sinh thái vô sinh.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X