Môi trường là:

06/11/2020 143

Câu Hỏi:
Môi trường là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X