Môi trường là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Môi trường là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X