Vì sao nhân tố con người có tác động mạnh mẽ tới môi trường thiên nhiên

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vì sao nhân tố con người có tác động mạnh mẽ tới môi trường thiên nhiên

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Con người có tác động mạnh mẽ tới môi trường thiên nhiên vì hoạt động của con người khác với các sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên vừa cải tạo được thiên nhiên.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X