Sinh vật sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ở vị trí nào trong giới hạn

06/11/2020 2,037

Câu Hỏi:
Sinh vật sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ở vị trí nào trong giới hạn sinh thái?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Sinh vật sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ở điếm cực thuận.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X