Giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định

06/11/2020 126

Câu Hỏi:
Giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định được gọi:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X