Nhận định nào không thỏa đáng khi bàn về ý nghĩa quan trọng của ngôn từ trong

08/12/2020 103

Câu Hỏi:
Nhận định nào không thỏa đáng khi bàn về ý nghĩa quan trọng của ngôn từ trong văn bản văn học?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Nhận định không thỏa đáng khi bàn về ý nghĩa quan trọng của ngôn từ trong văn bản văn học: Không có ngôn từ thì nhà văn và người đọc không thể hiểu biết, thông cảm và quý trọng lẫn nhau.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X