Ngôn từ của văn bản văn học là gì?

08/12/2020 40

Câu Hỏi:
Ngôn từ của văn bản văn học là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Ngôn từ của văn bản văn học là yếu tố đầu tiên (thứ nhất) của văn bản văn học.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X