Người dân ở nhóm nước phát triển thường có tuổi thọ trung bình cao hơn ở nhóm

Xuất bản: 29/02/2024 - Cập nhật: 29/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Người dân ở nhóm nước phát triển thường có tuổi thọ trung bình cao hơn ở nhóm nước đang phát triển do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Người dân ở nhóm nước phát triển thường có tuổi thọ trung bình cao hơn ở nhóm nước đang phát triển do chất lượng cuộc sống cao.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X