Mạng Internet phát triển đầu tiên ở quốc gia nào dưới đây?

Xuất bản: 29/02/2024 - Cập nhật: 29/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mạng Internet phát triển đầu tiên ở quốc gia nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Từ một mạng máy tính nội bộ xuất hiện đầu tiên năm 1969 ở Hoa Kì, đến năm 1989, mạng Internet đã phát triển rộng khắp trên thế giới.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X