Hiện nay, nhân tố có vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế tri thức là

Xuất bản: 29/02/2024 - Cập nhật: 29/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hiện nay, nhân tố có vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế tri thức là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hiện nay, nhân tố có vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế tri thức là khoa học và công nghệ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X