Trắc nghiệm Địa 11 bài 11 (có đáp án) phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 11 bài 11 Khu vực Đông Nam Á có đáp án phần 3.

Câu 1. Nước nào sau đây ở Đông Nam Á không phải là nước đã kí tuyên bố về việc thành lập "Hiệp hội các nước Đông Nam Á" vào năm 1967?
Câu 2. Nước trồng nhiều cà phê ở Đông Nam Á không phải là:
Câu 3. Ở Đông Nam Á biến đảo, núi thường có độ cao dưới
Câu 4. Ở Đông Nam Á, cà phê và hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở
Câu 5. Ở Đông Nam Á, lợn được nuôi nhiều ở
Câu 6. Ở Đông Nam Á, trâu, bò được nuôi nhiều ở
Câu 7. Ở Phi-lip-pin, Thiên Chúa giáo chiếm bao nhiêu phần trăm dân số?
Câu 8. Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là
Câu 9. Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là:
Câu 10. Phần lãnh thổ phía bắc của quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á lục địa có mùa đông lạnh?
Câu 11. Phần lớn dân cư Phi-lip-pin theo tôn giáo nào?
Câu 12. Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu
Câu 13. Phát triển giao thông theo hướng Đông - Tây của Đông Nam Á lục địa có vai trò nào dưới đây?
Câu 14. Phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa của người dân có nhiều nét tương đồng là một trong những điều kiện thuận lợi để các nước Đông Nam Á
Câu 15. Quốc gia có sản lượng lúa nước đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á (nám 2004) là:
Câu 16. Quốc gia nào có GDP bình quân đầu người cao nhất trong các nước dưới đây?
Câu 17. Quốc gia nào có GDP bình quân đầu người thấp nhất trong các nước dưới đây?
Câu 18. Quốc gia nào đứng đầu về sản lượng cá khai thác ở khu vực Đông Nam Á những năm gần đây?
Câu 19. Quốc gia nào dưới đây đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á?
Câu 20. Quốc gia nào dưới đây không phải nước đầu tiên tham gia thành lập ASEAN?
Câu 21. Quốc gia nào là thành viên chính thức cuối cùng của ASEAN đến thời điểm này?
Câu 22. Quốc gia nào ở Đông Nam Á có tỉ trọng khu vực I trong cơ cấu GDP (năm 2004) còn cao?
Câu 23. Quốc gia nào ở Đông Nam Á đang đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam?
Câu 24. Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không giáp biển?
Câu 25. Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa?
Câu 26. Quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN?
Câu 27. Sản lượng cá khai thác của các nước Đông Nam Á năm 2003 xếp theo thứ tự giảm dần lần lượt là
Câu 28. Sản lượng điện tiêu dùng bình quân đầu người của Đông Nam Á thấp là do
Câu 29. Sản lượng điện tiêu dùng bình quân theo đầu người ở Đông Nam Á chỉ bằng bao nhiêu bình quân lượng điện tiêu dùng theo đầu người của thế giói?
Câu 30. Số người trong độ tuổi lao động ở Đông Nam Á chiếm trên
Câu 31. Thách thức được coi là lớn nhất mà Việt Nam cần phải vượt qua khi tham gia ASEAN là
Câu 32. Thách thức nào không phải của ASEAN hiện nay?
Câu 33. Thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được qua 40 năm tồn tại và phát triển là
Câu 34. Thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được qua 50 năm tồn tại và phát triển là
Câu 35. Thành tựu về kinh tế của các nước ASEAN là
Câu 36. Thành viên được kết nạp vào ASEAN năm 1995 là:
Câu 37. Trải qua 40 năm phát triển, đến nay số lượng thành viên ASEAN đã đạt 10/11 thành viên. Quốc gia nào trong 11 quốc gia chưa gia nhập ASEAN?
Câu 38. Trâu, bò ở Đông Nam Á không được nuôi nhiều ở A. Mi-an-ma
Câu 39. Trong giai đoạn 1990 - 2010, cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế của Phi-lip-pin có sự chuyển dịch theo hướng
Câu 40. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp tăng nhanh và ngày càng trở thành thế mạnh của nhiều nước Đông Nam Á là
Câu 41. Vấn đề nào dưới đây không đúng khi nói về những vấn đề xã hội đòi hỏi các nước ASEAN phải giải quyết?
Câu 42. Về kinh tế, Việt Nam xuất khẩu gạo sang nước nào trong cộng đồng ASEAN?
Câu 43. Vì sao các quốc gia Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản?
Câu 44. Việc phát triển giao thông của Đông Nam Á lục địa theo hướng đông - tây có những ảnh hưởng gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?
Câu 45. Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào năm nào dưới đây?
Câu 46. Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực nào của ASEAN?
Câu 47. Việt Nam xuất khẩu gạo sang các nước nào ở Đông Nam Á?
Câu 48. Ý nào dưới đây không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN?
Câu 49. Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?
Câu 50. Ý nào dưới đây không phải vấn đề xã hội khiến các nước ASEAN phải quan tâm?
Câu 51. Ý nào sau đây không đúng khi nói về lí do các nước ASEAN nhấn mạnh đến sự ổn định trong mục tiêu của mình
Câu 52. Ý nào sau đây không đúng khi nói về những vấn đề xã hội đòi hỏi các nước ASEAN phải giải quyết?
Câu 53. Ý nào sau đây không đúng vói đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?
Câu 54. Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ của các nước Đông Nam Á?
Câu 55. Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ ở Đông Nam Á?
Câu 56. Ý nào sau đây không đúng với thành tựu của ASEAN?
Câu 57. Ý nào sau đây không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN?
Câu 58. Ý nào sau đây không phải là cơ sở hình thành ASEAN?
Câu 59. Ý nào sau đây không phảỉ thách thức của ASEAN?

đáp án Trắc nghiệm Địa 11 bài 11 (có đáp án) phần 3

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 31C
Câu 2DCâu 32B
Câu 3CCâu 33B
Câu 4BCâu 34B
Câu 5ACâu 35B
Câu 6CCâu 36B
Câu 7CCâu 37D
Câu 8ACâu 38B
Câu 9CCâu 39D
Câu 10DCâu 40C
Câu 11CCâu 41A
Câu 12DCâu 42A
Câu 13ACâu 43C
Câu 14ACâu 44A
Câu 15CCâu 45C
Câu 16ACâu 46D
Câu 17DCâu 47A
Câu 18BCâu 48B
Câu 19DCâu 49B
Câu 20BCâu 50D
Câu 21DCâu 51D
Câu 22ACâu 52D
Câu 23DCâu 53D
Câu 24CCâu 54D
Câu 25CCâu 55A
Câu 26DCâu 56D
Câu 27DCâu 57D
Câu 28BCâu 58B
Câu 29BCâu 59C
Câu 30B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X