Trắc nghiệm Địa 11 bài 1 (có đáp án) phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 11 bài 1 có đáp án: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội phần 2

Câu 1. Hiện nay, trên thế giới có
Câu 2. Thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về
Câu 3. Thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội, trình độ phát triển kinh tế và được xếp vào
Câu 4. Các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được xếp vào hai nhóm nước là
Câu 5. Các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được chia thành 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển, dựa vào sự khác nhau về
Câu 6. Các nước phát triển thường có:
Câu 7. Các nước đang phát triển thường có
Câu 8. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm của các nước phát triển?
Câu 9. Có tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (GDP/người) cao, đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều, chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao là đặc điểm nổi bật của nhóm nước
Câu 10. Đặc điểm nào không đúng với các nước đang phát triển:
Câu 11. FDI (Foreign Direct Investment) là từ viết tắt của thuật ngữ
Câu 12. HDI (Human Development Index) là từ viết tắt của thuật ngữ
Câu 13. Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới (NICs) có đặc điểm là
Câu 14. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan, Bra-xin, Ác-hen-ti-na được xếp vào nhóm
Câu 15. Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á là
Câu 16. Trong nhóm nước nào, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp gọi chung là các nước công nghiệp mới (NICs)?
Câu 17. Trong nhóm các nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp gọi chung là
Câu 18. Trong nhóm các nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình gì và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp gọi chung là các nước công nghiệp mới (NICs)?
Câu 19. Nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á không phải là
Câu 20. Các nước công nghiệp mới (NICs) ở châu Mĩ là
Câu 21. Bra-xin, Ác-hen-ti-na là các nước công nghiệp mới (NICs) ở
Câu 22. Nước công nghiệp mới (NICs) ở Đông Á là
Câu 23. Nước công nghiệp mới (NICs) ở khu vực Đông Nam Á là
Câu 24. "Chỉ số phát triển con người" được viết tắt theo tiếng Anh là
Câu 25. NICs là chữ viết tắt của
Câu 26. "Đầu tư trực tiếp của nước ngoài" được viết tắt theo tiếng Anh là
Câu 27. Nước phát triển nào sau đây có thu nhập bình quân đầu người cao nhất (năm 2004)?
Câu 28. Trong các nước đang phát triển dưới đây nước nào có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất (năm 2004)?
Câu 29. Trong các nước đang phát triển dưới đây nước nào có thu nhập bình quân đầu người cao nhất (năm 2004)?
Câu 30. Trong các nước phát triển dưới đây nước nào có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất (năm 2004)?
Câu 31. Xếp theo thứ tự giảm dần tỉ trọng trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển (năm 2004) lần lượt là
Câu 32. Khu vực nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển (năm 2004)?
Câu 33. 2% (năm 2004) là tỉ trọng của khu vực nào trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển (năm 2004)?
Câu 34. Chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển (năm 2004) là
Câu 35. Chiếm vị trí thứ hai trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển (năm 2004) là
Câu 36. Quốc gia nào không được coi là nước công nghiệp mới?

đáp án Trắc nghiệm Địa 11 bài 1 (có đáp án) phần 2

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 19B
Câu 2ACâu 20A
Câu 3ACâu 21D
Câu 4CCâu 22C
Câu 5ACâu 23D
Câu 6CCâu 24C
Câu 7ACâu 25C
Câu 8BCâu 26B
Câu 9CCâu 27A
Câu 10DCâu 28C
Câu 11DCâu 29B
Câu 12BCâu 30D
Câu 13DCâu 31C
Câu 14ACâu 32D
Câu 15BCâu 33C
Câu 16DCâu 34D
Câu 17CCâu 35B
Câu 18DCâu 36C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X