Trắc nghiệm Địa 11 bài 12 (có đáp án): Ô-xtrây-li-a

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 11 bài 12 có đáp án (Ô-xtrây-li-a)

Câu 3. Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)
Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)trả hình ảnh
trả lời câu hỏi:Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Ô-xtrây-li-a là nước có quy mô dân số lớn hàng đầu thế giới

B. Số dân Ô-xtrây-li-a tăng lên rất nhanh

C. Số dân Ô-xtrây-li-a tăng lên liên tục

D. Số dân Ô-xtrây-li-a nhìn chung có xu hướng tăng qua các năm

Câu 6. Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)
Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)trả hình ảnh
trả lời câu hỏi:Ý nào dưới đây không đúng về phân bố dân cư ở Ô-xtrây-li-a?

A. Dân cư tập trung rất đông ở dải đồng bằng ven biển phía đông nam và tây nam

B. Dân cư tập trung chủ yếu ở thành thị, rất ít ở nông thôn

C. Mật độ dân số rất thấp ở vùng nội địa

D. Dân cư phân bố tương đối đồng đều trên lãnh thổ

Câu 8. Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: %)
Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a hình ảnh
trả lời câu hỏi:Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Tỉ trọng lao động các khu vực ổn định qua các năm

B. Lao động tập trung chủ yếu ở khu vực III và có xu hướng tăng

C. Lao động tập trung chủ yếu ở khu vực II nhưng có xu hướng giảm

D. Lao động khu vực I có tỉ trọng thấp và không thay đổi

Câu 9. Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: %)
Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a hình ảnh
trả lời câu hỏi:Ý nào dưới đây biểu hiện được chất lượng dân cư Ô-xtrây-li-a?

A. Lao động chủ yếu tập trung ở khu vực II

B. Có rất ít các công trình khoa học trên thế giới

C. Tỉ lệ phổ cập giáo dục tương đương các nước trong khu vực

D. Có trình độ học vấn cao

Câu 11. Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: %)
Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a hình ảnh
trả lời câu hỏi: Một trong những đặc điểm nổi bật của lao động Ô-xtrây-li-a là

A. Có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm rất cao

B. Trình độ công nghệ thông tin (IT) rất cao

C. Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp

D. Đông đảo, giá rẻ

đáp án Trắc nghiệm Địa 11 bài 12 (có đáp án): Ô-xtrây-li-a

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 7A
Câu 2BCâu 8B
Câu 3DCâu 9D
Câu 4CCâu 10C
Câu 5ACâu 11B
Câu 6D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X