Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại không có tác động nào sau đây?

Xuất bản: 29/02/2024 - Cập nhật: 29/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại không có tác động nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cuộc cách mạng KH và CN hiện đại sử dụng nhiều thành tựu công nghệ có tác động sâu sắc:
- Làm xuất hiện nhiều ngành mới (công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin, công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học) và cuộc cách mạng 4.0 với nhiều đột phá (AI, Big data,...).
- Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ (tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ).
- Làm cho kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức (nền kinh tế dựa trên tri thức, kỹ thuật, công nghệ cao).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X