Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

Xuất bản: 29/02/2024 - Cập nhật: 29/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong cơ cấu kinh tế: các nước phát triển khu vực dịch vụ chiếm tỉ lệ rất lớn, nông nghiệp rất nhỏ và các nước đang phát triển tỉ lệ ngành nông nghiệp còn cao.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X