Nhóm các nước đang phát triển không có đặc điểm chung nào sau đây về phát triển

Xuất bản: 29/02/2024 - Cập nhật: 29/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhóm các nước đang phát triển không có đặc điểm chung nào sau đây về phát triển kinh tế - xã hội?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các nước đang phát triển là nhóm những nước nghèo, trình độ phát triển kinh tế thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nên có GDP bình quân đầu người thấp, nợ nước ngoài nhiều và HDI ở mức thấp.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X