Một nuclêôxôm được cấu tạo từ các thành phần cơ bản là

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một nuclêôxôm được cấu tạo từ các thành phần cơ bản là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Một nuclêôxôm được cấu tạo từ các thành phần cơ bản là 8 phân tử prôtêin histon và đoạn ADN chứa khoảng 146 cặp nuclêôtit.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X