Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X