Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 18/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng 11nm.
Theo hình 5.2 trang 24 SGK Sinh học 12
Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng 11nm.
Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng 11nm

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X