Cấu trúc của một nucleoxom gồm

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cấu trúc của một nucleoxom gồm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cấu trúc của một nucleoxom gồm 8 phân tử histon được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN dài 146 cặp nucleotit

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X