Đột biến cấu trúc NST có thể xuất hiện gen mới trong nhóm gen liên kết là làm

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đột biến cấu trúc NST có thể xuất hiện gen mới trong nhóm gen liên kết là làm đứt gãy NST, tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các cromatit

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đột biến cấu trúc NST có thể xuất hiện gen mới trong nhóm gen liên kết là làm đứt gãy NST, tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các cromatit là chuyển đoạn

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X