Kiểu số nguyên có phạm vi giá trị từ bao nhiêu tới bao nhiêu ?

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 19/10/2022 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Kiểu số nguyên có phạm vi giá trị từ bao nhiêu tới bao nhiêu ? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Tin học 8 bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Kiểu số nguyên có phạm vi giá trị từ bao nhiêu tới bao nhiêu ?

TRẢ LỜI

Phạm vi giá trị của kiểu integer Từ -215 (= -32768) đến 215 -1 (=32767).

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X