Trắc nghiệm Tin học 8 bài 11 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 bài 11 (có đáp án): Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 8 bài 11

Câu 1. Màn hình làm việc chính của phần mềm GeoGebra gồm:
Câu 2. Phần mềm GeoGebra là phần mềm:
Câu 3. Để thoát khỏi phần mềm, em chọn cách nào sau đây?
Câu 4. Ta có: B1: vẽ 1 cạnh và 1 tâm B2: ẩn tâm đi. B3: nối các điểm lại với nhau. B4: lấy đối xứng 2 điểm đầu và cuối của cạnh trên qua tâm Để vẽ hình bình hành, biết 1 cạnh và tâm ta thực hiện như thế nào?
Câu 5. Để hiển thị lưới ở khu vực vẽ hình em thực hiện thao tác nào?
Câu 6. Trong phần mềm GeoGebra, khi gõ lệnh Slove [ 2x - 2=0] kết quả đưa ra là gì?
Câu 7. Kết quả của lệnh Expand [(x-3)2] là
Câu 8. Kết quả của câu lệnh Mod[ x2 + 2, x +1] là:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 8 bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 5B
Câu 2DCâu 6B
Câu 3DCâu 7A
Câu 4BCâu 8C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X