Khổ thơ sau đây thể hiện chính xác tâm trạng nào của nhà thơ?Từ ấy trong tôi

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 02/11/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Khổ thơ sau đây thể hiện chính xác tâm trạng nào của nhà thơ?

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim.

(Tố Hữu, Từ ấy)

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khổ thơ thể hiện chính xác tâm trạng niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng cách mạng của nhà thơ

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nội dung chính của tập thơ "Từ ấy" là gì ?

Nội dung chính của tập thơ Từ ấy là ghi lại chặng đường đấu tranh và trưởng thành của tác giả từ  khi bắt gặp lí tưởng đến cách mạng tháng 8/1945.
Giải thích:
Nội dung chính bài thơ "Từ ấy": "Từ ấy" đã đánh dấu bước ngoặt trưởng thành vô cùng qua trọng của Tố Hữu trên chặng đường cách mạng. Nó là tiếng reo mừng, sung sướng của một người thanh niên trẻ khi được lí tưởng cách mạng soi sáng, để từ đó quyết tâm đem sức mình cống hiến cho Tổ quốc.

Nhan đề "Từ ấy" được hiểu như thế nào?

Giây phút giác ngộ ánh sáng của lí tưởng cộng sản.

Sắp xếp các bài thơ sau theo trình tự thời gian sáng tác:

1. Lưu biệt khi xuất dương
2. Từ ấy
3. Chiều tối
4. Nhớ rừng

Sắp xếp các bài thơ theo trình tự thời gian sáng tác:
1. Lưu biệt khi xuất dương được Phan Bội Châu sáng tác vào năm 1905, trước lúc sang Nhật Bản tìm một con đường cứu nước mới, ông làm bài thơ này để giã từ bè bạn, đồng chí.

Nhận xét nào sau đây là nhận xét đúng về Từ ấy?

Từ ấy là tập thơ đầu của nhà thơ Việt Nam Tố Hữu, được sáng tác trong khoảng 10 năm kéo dài từ 1937 đến 1946.

Bao trùm lên toàn bài thơ "Từ ấy" là tình cảm gì của tác giả ?

Niềm vui lớn của nhà thơ khi giác ngộ lí tưởng cộng sản.

Bài thơ "Từ ấy" ra đời trong hoàn cảnh nào?

Vào năm 1938, khi tác giả được tham gia cách mạng.

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X