Hai câu thơ: Lời yêu mỏng mảnh như màu khói, / Ai biết lòng anh có đổi thay?”

27/11/2020 276

Câu Hỏi:
Hai câu thơ: “Lời yêu mỏng mảnh như màu khói, / Ai biết lòng anh có đổi thay?” phảng phất tinh thần và câu chữ trong hai câu kết của bài thơ nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X