Chọn câu trả lời chính xác nhất về các thành phần nghĩa của câu.

27/11/2020 161

Câu Hỏi:
Chọn câu trả lời chính xác nhất về các thành phần nghĩa của câu.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X