Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ và chính xác các yếu tố của ngữ cảnh?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ và chính xác các yếu tố của ngữ cảnh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X