Vào những năm đầu của thế kỉ XX, ai là người phê phán bọn học trò trong nước ham

27/11/2020 75

Câu Hỏi:
Vào những năm đầu của thế kỉ XX, ai là người phê phán "bọn học trò trong nước ham quyền thế, ham bả vinh hoa [...] mà chẳng biết có dân"?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X