Sắp xếp các bài thơ sau theo trình tự thời gian sáng tác:1. Lưu biệt khi xuất

27/11/2020 535

Câu Hỏi:
Sắp xếp các bài thơ sau theo trình tự thời gian sáng tác:

1. Lưu biệt khi xuất dương
2. Từ ấy
3. Chiều tối
4. Nhớ rừng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X