Trong các bài thơ sau, có một bài thơ thất ngôn viết về buổi chiều, nhưng trong

27/11/2020 110

Câu Hỏi:
Trong các bài thơ sau, có một bài thơ thất ngôn viết về buổi chiều, nhưng trong các dòng thơ không hề có một chữ chiều. Đó là bài thơ nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X